Watykan, siedziba duchowego przywództwa Kościoła katolickiego, wydał nowy dokument, dopuszczający możliwość przechowywania prochów po zmarłych w miejscach, które dla nich miały szczególne znaczenie. To działanie może oznaczać istotną zmianę w podejściu Kościoła do tradycji związanych z pogrzebami i pochówkiem.

Za sprawą dykasterii do spraw doktryny funkcjonującej przy Watykanie, opublikowano dokument, który umożliwia nowe formy przechowywania prochów po zmarłych. Ten ruch jest odpowiedzią na pytanie postawione przez kardynała Matteo Zuppi. Zgodnie z nowymi wytycznymi, Watykan zaakceptował możliwość przechowywania prochów w specjalnych miejsca przeznaczonych do tego celu, takich jak ossuaria, ale też dopuszcza przechowanie niewielkich porcji prochów w miejscach, które były ważne dla osoby zmarłej.

Zareagowawszy na pytanie kardynała Zuppi, dykasteria zezwoliła na tworzenie miejsc służących do „wspólnego gromadzenia i przechowywania prochów ochrzczonych zmarłych” – tzw. wspólnych cinerarium. Oprócz tego, władze kościelne mogą teraz rozważyć i ocenić wnioski od członków rodziny zmarłego o przechowywanie „minimalnej części” prochów w miejscu, które miało szczególne znaczenie dla osoby zmarłej.

Kardynał Zuppi sformułował swoje pytanie w kontekście coraz większej popularności kremacji i wybierania naturalnych miejsc jako miejsca ostatniego spoczynku prochów zmarłych. W odpowiedzi na te zmiany, w archidiecezji w Bolonii utworzono specjalną komisję mającą na celu udzielenie „chrześcijańskiej odpowiedzi” na nowe trendy oraz ustalenie szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania prochów po kremacji.