Podczas niedzielnej wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Krakowie, wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej i lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego, padły słowa o bliskim rozpoczęciu parlamentarnych prac nad poprawkami do konstytucji. Całość dotyczy kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym.

Przywódca PSL, jednocześnie pełniący funkcje wicepremiera oraz ministra obrony narodowej, podczas spotkania z mediami potwierdził, że w planach na najbliższą sesję Sejmu znajdują się prace nad projektami ustaw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Sesja ta ma odbyć się w dniach 6-8 marca.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że w toku najbliższego posiedzenia Sejmu zostaną poddane procedurze projekty dotyczące różnych aspektów działania Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślono, że już teraz brane są pod uwagę propozycje zmian w ustawie o KRS, a przewiduje się również wprowadzenie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wyraził także przekonanie, że proces zmiany konstytucji będzie zainicjowany w parlamencie w tym tygodniu.

Wicepremier dodał, że w najbliższym czasie rozpocznie się procedura dotycząca modyfikacji konkretnego rozdziału Konstytucji, regulującego działania Trybunału Konstytucyjnego.