Prezes PGE, Wojciech Dąbrowski, podkreśla konieczność wydzielenia aktywów węglowych z koncernów działających na terenie Polski. Zdaniem Dąbrowskiego, jest to krok niezbędny do przeprowadzenia transformacji energetycznej kraju i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wypowiedź prezesa PGE ukazała się na łamach Business Insider.

Dąbrowski zauważa, że politycy proponują różne scenariusze wydzielenia tych aktywów, w tym stworzenie oddzielnych spółek dla każdej elektrowni. Prezes PGE ostrzega, że jest to koncepcja ryzykowna. Indywidualne elektrownie mogłyby mieć problemy z utrzymaniem się na rynku i być zmuszone do wcześniejszego zamknięcia niż przewiduje to harmonogram. Niektóre z nich już teraz borykają się z problemem nierentowności.

Według Dąbrowskiego, projekt NABE, mający na celu zarządzanie wszystkimi elektrowniami węglowymi i kopalniami węgla brunatnego, był starannie przemyślanym rozwiązaniem, gotowym do wdrożenia. Koncepcja ta, wynegocjowana z bankami, zdaniem Dąbrowskiego, jest słuszna i powinna zostać wprowadzona bez względu na nazewnictwo.

Prezes PGE podkreśla, że jeśli węglowe aktywa pozostaną w koncernach, te nie będą w stanie zebrać funduszy na inwestycje. Dąbrowski jest przekonany, że po zapoznaniu się z prognozami finansowymi spółek energetycznych, osoby odpowiedzialne za polską energetykę po ewentualnej zmianie rządu, również dostrzegą prawidłowość tej koncepcji.