Początek roku przyniósł realizację ważnych projektów inwestycyjnych w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Wykorzystane na nie zostały fundusze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a konkretnie mówimy o sumie ponad 332 milionów złotych. Finansowanie obejmuje takie obszary jak tworzenie nowych miejsc w żłobkach, modernizacja małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym, termomodernizacja mieszkań czy zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

Środki te pochodzą z wcześniejszej zaliczki wynoszącej 5 miliardów euro, którą Polska otrzymała pod koniec grudnia z programu REPowerEU. Program ten stanowi część Krajowego Planu Odbudowy. Z całej tej kwoty na dotacje przeznaczono ponad 550 milionów euro, co w przeliczeniu daje około 2,5 miliardów złotych. Polski Fundusz Rozwoju dysponuje tymi środkami i do chwili obecnej wypłacił już ponad 53 miliony złotych.

Decyzja o przystąpieniu do realizacji kolejnych projektów i wypłacie na nie ponad 322 milionów złotych zapadła 18 stycznia. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreśliła, że środki z KPO oraz z europejskich funduszy strukturalnych są znaczące i wpłyną na każdą dziedzinę naszego życia.

Minister wskazała również, iż część środków z zaliczki REPowerEU zostanie przekazana rolnikom. Zgodnie z jej informacją, podpisano już 40 tysięcy umów dotyczących modernizacji i infrastruktury w rolnictwie.

Środki przekazane w czwartek z zaliczki REPowerEU będą przeznaczone między innymi na: zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech poprzez dofinansowanie kosztów budowy lub remontu żłobków (około 1 milion złotych), tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2,8 miliona złotych) czy wsparcie dla rolników, rybaków oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego na projekty dotyczące wyposażenia i modernizacji infrastruktury (20,3 miliona złotych).