Od dwóch dekad obserwujemy ciągły wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Płaca minimalna stanowi temat gorących dyskusji i budzi liczne kontrowersje. Niektórzy sądzą, że jest zbyt niska, podczas gdy inni krytykują jej zbyt gwałtowny wzrost, obawiając się możliwości masowych zwolnień i narastania problemu ubóstwa. Jakie były wartości pensji minimalnej w Polsce przez ostatnie lata? Jakie zmiany nas czekają? Jakie prognozy na rok 2024?

Zarówno w 2023 jak i w 2024 roku, wysoka inflacja wymusiła konieczność podjęcia przez rząd decyzji o dwukrotnym podniesieniu płacy minimalnej. Od pierwszego dnia nowego roku, pensja ta wynosić będzie 4224 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,7 zł brutto. Połowa roku przyniesie kolejną podwyżkę – najniższa krajowa osiągnie wartość 4300 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa wzrośnie do 28,1 zł brutto.

Patrząc na historyczne dane, zauważymy, że jedynie raz od początku XXI wieku płaca minimalna w Polsce nie zwiększyła swojej wartości – miało to miejsce w 2003 roku. Jak pokazują dane Eurostatu, po uwzględnieniu siły nabywczej, najniższa krajowa w naszym kraju plasuje się na 9. miejscu w całej Unii Europejskiej. Najwyższe zarobki minimalne oferują Niemcy i Luksemburg.

W ciągu ostatniej dekady, wzrost pensji minimalnej w Polsce był jednym z największych w Unii Europejskiej, oscylując wokół średniego rocznego poziomu 8%. Wartym zaznaczenia jest fakt, że generalnie większe podwyżki obserwowano w krajach o niższym poziomie życia, takich jak Litwa, Czechy, Estonia, Rumunia czy Bułgaria. Tym samym, wzrost pensji minimalnej nie stanowi wyjątku, a raczej trend regionalny.

Według prognoz Ministerstwa Pracy, podwyżka płacy minimalnej do 4,5 tys. zł sprawi, że aż 3,6 mln Polaków będzie otrzymywało najniższą krajową.