Minister finansów, Andrzej Domański, podczas spotkania z mediami, przekazał informacje dotyczące wzrastających kosztów obsługi długu publicznego kraju w stosunku do Produktu Krajowego Brutto (PKB) w nadchodzących latach. Choć podkreślił, że wzrost ten będzie niewielki, to jednak zaakcentował, iż sytuacja ta stanowi wyzwanie dla Ministerstwa Finansów.

Nasz kraj plasuje się na wysokich miejscach w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o koszty obsługi długu. Zdaniem ministra Domańskiego, to właśnie jest jednym z najważniejszych wyzwań dla polskiego resortu finansów. Podkreślił on, że kraju wydaje na ten cel więcej środków niż na program 800 plus. Wskazał również na fakt, że problem ten będzie się pogarszał w nadchodzących latach, a koszty obsługi długu względem PKB będą rosnąć, choć na szczęście niewielkim tempie – jak zapewnia minister.

Zdaniem ministra finansów, główną przyczyną rosnących kosztów obsługi długu jest zmiana polityki Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), co wywiera presję na wszystkie rynki wschodzące. Andrzej Domański wyraził również ambicję, aby zmniejszyć rozpiętość (spread) między polskimi a czeskimi obligacjami.