Począwszy od 1 lipca bieżącego roku, obserwować możemy istotne zmiany w strukturze wynagrodzeń w Polsce. Minimalne zarobki, które wynoszą teraz 4 tysiące 300 złotych brutto, zdecydowanie przekraczają poprzednią stawkę, zwiększając również stawkę godzinową do 28,10 złotych. Jest to już druga taka podwyżka w ciągu tego roku, a jej skutki odczuje aż ponad 3 miliony pracowników. Jeśli zestawimy to z danymi z 2014 roku, minimalne wynagrodzenie wzrosło o imponujące 2 tysiące 620 złotych, co stanowi ogromny, bo aż 156-procentowy, przyrost.

Nowe stawki minimalnej płacy, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca, oznaczają wzrost o 700 złotych w porównaniu z kwotą z tego samego okresu w roku ubiegłym (3 tysiące 600 złotych), co stanowi wzrost o niemalże 20 procent. Taka zmiana wpłynie również na inne świadczenia, których wartość jest wyliczana na bazie minimalnej płacy. Dotyczy to między innymi dodatku za prace nocną, wynagrodzenia za przestój, czy odpraw przy zwolnieniach grupowych.

W swoich przyszłorocznych planach, Rada Ministrów zaproponowała nowe kwoty minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej na rok 2025. Zgodnie z tymi propozycjami, od 1 stycznia 2025 roku, minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4 tysiące 626 złotych brutto. To oznacza dodatkowy wzrost o 326 złotych w stosunku do kwoty, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, co stanowi wzrost o 7,6 procent.