Spółka PKP Cargo, przewoźnik kolejowy działający na rynku, oficjalnie ogłosiła w poniedziałek swoje plany dotyczące tymczasowego zwolnienia części pracowników z wykonywania ich obowiązków pracowniczych. Takie działanie ma wejść w życie od 1 czerwca bieżącego roku i może dotyczyć nawet 30% całego personelu. Decyzję tę podjęto ze względu na istniejące problemy finansowe firmy.

W poniedziałek zarząd PKP Cargo skierował swoją decyzję do związków zawodowych w celu przeprowadzenia konsultacji. Jak wyjaśnił przewoźnik, decyzja wynika z okresowych problemów finansowych i tymczasowego ograniczenia obowiązków związanych z transportem ładunków.

Jak stwierdził Marcin Wojewódka, pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo, jednym z powodów podjęcia takich środków jest znaczne zmniejszenie liczby przewozów kolejowych oraz trwały spadek tendencji w tej dziedzinie w porównaniu do poprzedniego roku. Spowodowało to spadek przychodów, co oznacza wystąpienie okresowych problemów finansowych – zauważył Wojewódka.

Pełniący obowiązki prezesa przewoźnika zasugerował, że nawet do 30% całego personelu może zostać objęte tymczasowym zwolnieniem z obowiązków pracowniczych. Jak podkreślił Wojewódka, w poniedziałek rozpoczęto analizy sytuacji na szczeblu poszczególnych jednostek organizacyjnych.

PKP Cargo podało, że Wojewódka wyraził swoje oburzenie na fakt, że poprzednie zarządy nie podjęły żadnych skutecznych kroków, aby przeciwdziałać niekorzystnym trendom. Zapewnił także, że nowy zarząd spółki, powołany 26 kwietnia 2024 roku, rozpoczął konsekwentne działania mające na celu poprawę efektywności biznesowej i optymalizację kosztów firmy.