Wg doniesień, Komisja Europejska planuje rezygnację z kluczowych punktów Zielonego Ładu odnoszących się do sektora rolnego. Nowe propozycje w tej kwestii mają zostać zaprezentowane przez Brukselę w następnym tygodniu.

Jak przekazał komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z RMF FM, spodziewamy się istotnej redukcji obciążeń nałożonych na rolników. Jego zdaniem nowe rozwiązania wynikające z Zielonego Ładu „będą korzystne dla rolników”, a szczegółowe informacje na ten temat przekaże podczas czwartkowego spotkania w Sejmie. Decyzja ta jest odpowiedzią na protesty, które mają miejsce w całej Europie, również w Polsce, przeciwko surowym regulacjom unijnej polityki rolniczej.

Komisja Europejska zamierza w tym roku zrezygnować z kar dla rolników, którzy nie spełniają norm środowiskowych bądź klimatycznych. To oznacza, że bezpośrednie dopłaty nie ulegną zmniejszeniu. Do końca obecnego okresu budżetowego, to jest w latach 2025-2027, planowane są zmiany, które mają złagodzić dotychczasowe wymogi Zielonego Ładu. Wśród propozycji KE znajduje się również całkowite zniesienie obowiązku ugorowania 4% gruntów. Ten obowiązek został zawieszony w tym roku, ale zastąpiony częściowo przez uprawę roślin motylkowych. Teraz dąży się do tego, by dopłaty bezpośrednie mogli otrzymać nawet ci rolnicy, którzy nie zamierzają uprawiać tych roślin. Dodatkowo pojawia się pomysł, aby do roku 2027 znieść obowiązkowe ugorowanie. Według informacji RMF FM, rolnicy będą mieć nadal możliwość ugorowania ziemi na własne życzenie i za to będą dodatkowo nagradzani.