Pod koniec bieżącego roku, Polska ma szansę na uzyskanie pierwszych środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Te fundusze, pochodzące z dodatkowej puli programu REPowerEU, mają służyć transformacji energetycznej kraju. Choć proces uzyskania tych pieniędzy jest mniej skomplikowany niż w przypadku głównego obszaru KPO, sumy te stanowią jedynie niewielki procent ogólnego budżetu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak te fundusze mogą zostać wykorzystane przez Polskę i kiedy można spodziewać się reszty.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Bloomberg, jeszcze w tym roku Polska powinna otrzymać pierwsze transze finansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Początkowo, największa część tych środków będzie pochodziła z REPowerEU – programu o szerokim zakresie działania, mającego na celu przemianę energetyczną.

REPowerEU jest dodatkowym elementem KPO, który został wprowadzony na skutek zmian w unijnym ustawodawstwie po rosyjskiej interwencji na Ukrainie. Mimo że formalnie jest częścią KPO, działa na podstawie własnych, specyficznych regulacji. To właśnie dzięki nim, Polska ma możliwość otrzymania zaliczki bez konieczności spełnienia wszystkich warunków, które są wymagane do wypłaty całego pakietu Krajowego Planu Odbudowy – wyjaśnia Jacek Kotrasiński, prezes zarządu w organizacji badawczej EPSEC (Europejskie Partnerstwo na rzecz Nauki i Konkurencyjności), ekspert ds. krajowych planów odbudowy.