W nadchodzących miesiącach, każdy obywatel zdolny do korzystania z aplikacji mObywatel będzie miał możliwość samodzielnego zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Jest to istotne udogodnienie, które ma na celu ochronę naszej tożsamości przed nielegalnym wykorzystaniem naszego numeru identyfikacyjnego w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności przez osoby trzecie, próbujące na przykład uzyskać na nas kredyt lub zakupić sprzęt na raty.

Kiedy doczekamy się tej znaczącej zmiany? Już niebawem, ponieważ już w lipcu tego roku weszła w życie nowa ustawa mająca na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających z kradzieży tożsamości. Dzięki temu postanowieniu udało się utworzyć rejestr zastrzeżonych numerów PESEL. Zgodnie z nowymi przepisami, każda instytucja finansowa, która planuje udzielić kredytu lub przeprowadzić jakąkolwiek inną operację wymagającą podania numeru PESEL klienta, jest teraz zobowiązana sprawdzić, czy ten konkretny numer nie znajduje się na liście zastrzeżonych numerów w rejestrze.

Wszyscy użytkownicy będą mieli teraz możliwość samodzielnego zablokowania swojego numeru PESEL, co zabezpieczy ich przed nieuprawnionymi roszczeniami wynikającymi z różnych umów, takich jak sprzedaż nieruchomości, kredyt, pożyczka czy leasing. Zastrzeżenie numeru będzie możliwe do wykonania za pomocą aplikacji mObywatel, ale również można to zrobić osobiście w odpowiednim urzędzie, kiedy na przykład zgłaszasz utratę dowodu osobistego.