Ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej podjęli decyzję o przyznaniu Polsce zaliczki w wysokości 5 mld euro z funduszy Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zamierzenia te zostały sformalizowane i zaakceptowane podczas piątkowego spotkania Rady Unii Europejskiej, które odbyło się w Brukseli.

Podjęcie tej decyzji było efektem rekomendacji od Komisji Europejskiej, która zasugerowała wprowadzenie poprawek do polskiego KPO. Środki przekazane naszemu krajowi z tytułu zaliczki zostaną przeznaczone na różne cele inwestycyjne.

Jednym z głównych celów dofinansowania będzie modernizacja infrastruktury energetycznej na terenach wiejskich oraz realizacja planów budowy gazociągu, który ma swoje początek w Gdańsku. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie niezawodności sieci energetycznej oraz dywersyfikacja źródeł gazu.