Od października br. obowiązują wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Zmieniła się też skala podatkowa, czyli wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki. 

Podatek od spadków i darowizn (SD) muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek m.in. w drodze dziedziczenia lub darowizny. Warto zaznaczyć, że podatek płaci się tylko wtedy, kiedy, wartość majątku przekracza tzw. kwotę wolną od podatku dla spadków i darowizn. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą

13 października 2022 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, w którym podwyższone zostały kwoty wolne oraz zmienione przedziały skali podatkowej

Kwoty wolne

Kwoty wolne wynoszą teraz:

  • 10 434 zł zamiast dotychczasowych 9 637 zł do – limit od jednego darczyńcy,
  • 20 868 zł zamiast dotychczasowych 19 274 zł – limit od wielu darczyńców łącznie w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny.

Z korzyścią dla podatników wzrosły również kwoty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (kwoty wolne od podatku). Od 13 października 2022 r. wynoszą one:

  • 10 434 zł (zamiast 9 637 zł) w I grupie podatkowej,
  • 7 878 zł w (zamiast 7 276 zł) w II grupie podatkowej,
  • 5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w III grupie podatkowej.

Jaka skala podatkowa?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. Przykładowo obdarowany przez dalszą rodzinę (wuja lub ciotkę) może teraz zapłacić 7 proc. podatku do kwoty 11 128 zł, a wcześniej po przekroczeniu 10 278 zł wchodził już w stawkę 9 proc. Równocześnie 9 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej do 20 556 zł.

Z obowiązku płacenia podatku zwolnione są spadki i darowizny pomiędzy osobami najbliżej spokrewnionymi. Do osób korzystających z tego zwolnienia, tzw. zerowej grupy podatkowej zaliczają się: małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym oraz macocha.