Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany, który uderzą w dorabiających i pobierających świadczenie emerytów. Ustanowił dla pracujących seniorów niższe limity zarobków, po przekroczeniu których stracą ono prawo do świadczenia. Trudno ten ruch odczytywać inaczej jak próbę szukania oszczędności.

O zmianach doniósł „Fakt” informując, że osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę bądź otrzymujące rentę, które jednocześnie pracują zawodowo i dorabiają finansowo nie mogą zarabiać dodatkowych pieniędzy bez żadnych ograniczeń. ZUS ustanowił dla nich niższe limity zarobków. Jak podaje gazeta zmiany wejdą w życie wraz z początkiem września.

Niższe limity

Wprowadzając takie zmiany rząd sam zaprzecza temu, do czego oficjalnie zachęca, czyli do dłuższej aktywności zawodowej także już po przejściu na emeryturę. Wprowadzony nowy niższy limit będzie im to w praktyce mocno utrudniał a w wielu przypadkach zapewne skutecznie zniechęci seniorów do wydłużenia swojego życia zawodowego po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Limit zarobków wprowadzony przez ZUS oznacza, że osoby pobierające świadczenie, czyli emeryci bądź też renciści, którzy go przekroczą i zarobią więcej to wówczas utracą prawo do wypłat z ZUS-u. Żeby było ciekawiej limit nie jest ustalony jednorazowo, a zależeć ma od wysokości przeciętnego wynagrodzenia i ma być aktualizowany co trzy miesiące. Oznacza to, że co kwartał emeryt lub rencista, który dodatkowo sobie dorabia będzie musiał we własnym zakresie wyliczyć sobie ile może zarobić w miesiącu, aby nie utracić prawa do emerytury.

Ile mogą dorobić emeryci?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że najbliższa zmiana, czyli obniżenie limitów nastąpi już we wrześniu bieżącego roku. W przypadku kiedy emeryt lub rencista dodatkowo zarobi więcej niż 4309,40 zł brutto miesięcznie będzie miał proporcjonalnie zmniejszoną wysokość świadczenia. Obecnie kwota ta wynosi 4364,7 zł brutto. Prawo do emerytury zostanie z kolei zawieszone w przypadku przekroczenia kwoty dodatkowego zarobku w wysokości 8003,2 zł brutto miesięcznie i będzie to obniżka z obecnie obowiązującego progu 8105,8 zł. Nowe ogłoszone przez ZUS limity obowiązywać będą od września do listopada bieżącego roku.