Do siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli prokuratorzy, którzy weszli w posiadanie komponentów systemu Pegasus, jak podał rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Operacja ta została przeprowadzona przez ekspertów oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniach 18-19 czerwca obecnego roku.

Wspólna akcja prokuratorów Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyła się w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, w dniach 18-19 czerwca 2024 roku. W ramach tej operacji zrealizowano inspekcję i skonfiskowano urządzenia stanowiące część systemu Pegasus. Wszystko to odbyło się przy udziale specjalistów z Biura Badań Kryminalistycznych ABW i funkcjonariuszy ABW, jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.

Głównym celem śledztwa jest zrozumienie funkcji oprogramowania Pegasus i ogólnej legalności jego użycia. W związku z tym Prokuratura Krajowa uzyskała informacje i dokumenty dotyczące nabycia oprogramowania Pegasus, jego funkcjonalności oraz zastosowania w ramach wykonywanych operacji kontrolnych od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Policji. Powyższe informacje przekazał prokurator Nowak.