Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób CDC zamierza w najbliższym czasie przegłosować trwałe zwolnienie koncernów farmaceutycznych z odpowiedzialności i ich ochronę przed pozwami sądowymi za niepożądane odczyny poszczepienne powodowane przez ich preparaty. Regulacje mają dotyczyć Moderny i Pfizera.

Kontrowersyjna zapowiedź CDC

Komitet Doradczy ds. Praktyk Immunizacyjnych ACIP zapowiedział, że w najbliższym czasie podejmie decyzję na temat dołączenia preparatów mRNA do regularnego harmonogramu szczepień dzieci i młodzieży. Oznaczało by to zdjęcie odpowiedzialności obu tych koncernów za ewentualne niepożądane odczyny po ich iniekcji.

W przypadku gdyby kalendarz szczepień został rozszerzony o te specyfiki, wówczas zamiast producenta odpowiedzialność za niekorzystne skutki spadnie na Narodowy Program Odszkodowań za Urazy Poszczepienne VICP. To z kolei spowodowało by, że obie te firmy będą mogły wprowadzać na rynek preparatów zatwierdzonych przez FDA bez ponoszenia ryzyka ewentualnych pozwów w związku z ich działaniem.

Obecne działania CDC są de facto realizacją zapewniania, jakie w marcu 2020 roku rząd federalny Stanów Zjednoczonych złożył Modernie i Pfizerowi odnośnie osłony prawnej przed poniesieniem odpowiedzialności za skutki uboczne wywoływane przez ich produkty. Obietnica ta składana była wówczas pod pretekstem ogłoszonego w USA „stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego”, a ten może być odwołany początkiem przyszłego roku.

Prawnik tłumaczy

W sprawie zabrał głos prawnik Robert F. Kennedy Jr. W rozmowie z Mikhailą Peterson wyjaśnił on powody, dla których firmy farmaceutyczne dążą do tego, aby zatwierdzić swoje produkty jako zalecane dla dzieci. Wskazał, że koncerny nie wprowadzają na rynek produktów takich jak szczepionki jeżeli nie uzyskają uprzednio ochrony przed odpowiedzialnością za wywoływane przez nie skutki. Taką ochronę mają w sytuacji wyjątkowej, kiedy ludzie nie mogą składać w związku z tym pozwów.

Pozwanie danego koncernu jest możliwe dopiero wówczas, gdy dana szczepionka, niezależnie od jej rodzaju, zostanie zatwierdzona. Wyjątek jednak stanowi tu uzyskanie rekomendacji dla dzieci albo dla kobiet w ciąży, co także daje im ochronę przed pozwami nawet w sytuacji, kiedy taki specyfik przyjmie osoba dorosła, albo nie będąca w ciąży. Warunkiem zwolnienia z odpowiedzialności za skutki danej szczepionki jest także objęcie jej akcyzą na mocy prawa federalnego USA. Widać więc, że koncerny sprytnie lawirują, aby na wszelkie sposoby i z wykorzystaniem luk w przepisach, zrzucić z siebie odpowiedzialność za jakiekolwiek negatywne skutki uboczne swoich preparatów.