Małe, ale wysokie pomieszczenie daje możliwość stworzenia antresoli, która jest nie tylko ciekawą formą aranżacji wnętrza, ale pozwala też uzyskać dodatkową przestrzeń do zagospodarowania dla domowników.

Antresole są domeną starych kamienic, ale też innych budynków, w których wysokość pozwala powiększyć przestrzeń użytkową. Kiedy, zatem warto stworzyć antresolę w domu lub mieszkaniu i czy jest do tego potrzebne pozwolenie na budowę?

Antresola – czym jest i jakie warunki są niezbędne do jej stworzenia?

Antresola stanowi półpiętro i jest to część przestrzeni, wygospodarowana w wysokim mieszkaniu, w jego górnej przestrzeni i w obrębie poddasza – w sytuacji gdy jest to mieszkanie z poddaszem użytkowym. Antresolą określa się również wydzielenie części parteru i dotyczy to domów parterowych niezabudowanych i z otwartą konstrukcją stropodachu.

By stworzyć antresolę w mieszkaniu lub w domu konieczne jest spełnienie warunków odpowiedniej wysokości kondygnacji, aby po antresoli móc się swobodnie poruszać. Dlatego w niskich pomieszczeniach antresola nie będzie funkcjonalna. Przyjmuje się, że wysokość pomieszczenia powinno stanowić min. 4 m., ponieważ tylko wtedy będzie można uzyskać komfortową przestrzeń do stworzenia antresoli. Istotne znaczenie ma również wysokość przestrzeni znajdującej się nad antresolą i dobrze kiedy wynosi ona co najmniej 2,2 m., co daje możliwość swobodnej aranżacji wnętrza i komfortowego przemieszczania się.

Antresola – kiedy warto zbudować ją w swoim domu?

Jeśli wysokość mieszkania pozwala na stworzenie antresoli to warto zdecydować się na takie rozwiązanie, ponieważ zapewnia ono różne warianty aranżacyjne i daje dodatkową przestrzeń użytkową dla domowników. Antresola idealnie nadaje się do tego aby stworzyć na niej komfortowe biuro domowe lub też miejsce do spania, np. dla gości. Antresola jest częścią mieszkania, która sprzyja integracji wszystkich domowników, ponieważ jej otwarta przestrzeń sprawia, że wszystkie osoby mają z sobą kontakt.

Dlatego sprawdza się w przypadku rodzin z małymi dziećmi, kiedy np. rodzice mogą swobodnie przebywać na górze i obserwować bawiące się na dole maluchy. W zakresie designu antresola bardzo poprawia proporcje małych, ale wysokich wnętrz i daje możliwość uzyskania dodatkowej powierzchni, przy jednoczesnej niwelacji nadmiernej wysokości, która w tym przypadku nie stanowi problemu, ale jest atutem.

W przypadku mniejszej wysokości mieszkania niż 4 m. można stworzyć antresolę, która nie da możliwości korzystania z niej przez domowników, ale posłuży np. jako schowek albo garderoba. Będąc na etapie wyboru projektu domu można zdecydować się na taki, które uwzględnia stworzenie antresoli jako osobnego pomieszczenia lub też pełnowartościowego piętra z pokojami, a nawet osobną łazienką. Warto zdecydować się na takie rozwiązanie już na etapie planowania budowy domu, ponieważ daje to możliwość prawidłowego rozlokowania okien połaciowych oraz wszelkich instalacji. Można również wybrać gotowy projekt domu z antresolą.

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę antresoli?

Budowa antresoli nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Warto jednak pamiętać, że, jeśli w czasie stawiania antresoli dojdzie do przebudowy ścianek działowych, to konieczne jest wówczas zgłoszenie, ponieważ antresola może przyczyniać się do obciążenia konstrukcji nośnej budynku.

Z zasady antresola nie jest, jednak samowolnym pomysłem użytkowników na wyodrębnienie dodatkowej przestrzeni, a jej definicja ujęta jest w prawie budowlanym – w dziale I Przepisy ogólne, § 3 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 roku). Zgodnie z tym antresola to: „górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym ją stropem pośrednim, o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona”. Jak wynika z definicji, przestrzeń ta nie może być mniejsza od całej powierzchni kondygnacji. Ponadto istotne znaczenie ma fakt, że antresoli nie można zabudować przegrodami budowlanymi lub ścianami od tej strony wnętrza, z którego została wydzielona.

Do jakich wnętrz pasują antresole?

Antresola pasuje praktycznie do każdej aranżacji domu i dobrze prezentuje się zarówno w nowoczesnych projektach, w których ważna jest duża i otwarta przestrzeń, jak również w bardziej klasycznych. Z pewnością największym jej atutem jest możliwość uzyskania dodatkowej przestrzeni użytkowej, co sprawdza się zwłaszcza w małych mieszkaniach lub domach. Urządzając ją warto zwrócić uwagę na to aby pomieszczenie było spójne stylistycznie z pozostałą częścią mieszkania.