Rząd w Canberrze planuje znaczące podwyższenie limitów imigracyjnych w kraju. Wszystko z powodu braku rąk do pracy, z którym boryka się Australia.

Po raz pierwszy od wielu już lat rząd Australii planuje podniesienie limitów imigracyjnych. Jak zapowiedziano, w bieżącym roku podatkowym, który zaczął się 1 lipca kraj chce przyjąć 195 tysięcy imigrantów do pracy, co stanowi wzrost o 35 tysięcy osób względem obowiązującego dotychczas limitu. O planach australijskich władz poinformowało w piątek 2 września BBC.

Narastające braki kadrowe

Rosnące braki kadrowe w wielu sektorach gospodarki Australii, jak zauważono, są w dużej mierze skutkami pandemii koronawirusa oraz niezwykle twardej polityki migracyjnej tamtejszego rządu prowadzonej już od lat. Wskutek restrykcyjnych działań rządu w trakcie tzw. pandemii w największym stopniu ucierpiały takie gałęzie jak hotelarstwo, opieka zdrowotna, rolnictwo i wykwalifikowany handel.

Jak mówi minister spraw wewnętrznych Clare O’Neil wpływ kryzysu pandemicznego na sytuacje gospodarczą okazał się być tak poważny, ze nawet w sytuacji, kiedy wykorzystane zostaną wszystkie możliwości wewnątrz kraju to i tak w dalszym ciągu będzie tam pracować, przynajmniej krótkookresowo, wielu tysięcy pracowników.

W kraju aktualnie jest około 480 tysięcy wolnych miejsc pracy, jednak towarzyszy temu najniższy od półwiecza poziom bezrobocia, co sprawia, że wielu pracodawców ma istotne problemy aby znaleźć pracowników, którzy zapewnia sprawne funkcjonowanie ich firm.

Imigracja tematem publicznej debaty

Temat imigracji jest w ostatnich latach przedmiotem gorącej debaty politycznej. BBC zaznacza, że choć imigracja wzrosła w połowie ubiegłej dekady do 190 tysięcy osób rocznie, to jednak w 2017 roku nastąpiło jej ponowne ograniczenie. Teraz władze wracają do wyższego poziomu.
Minister spraw wewnętrznych Clare O’Neil oświadczyła, że rząd chce odejść od systemu, który koncentrował się na założeniu utrzymywania migrantów z daleka od takiego, „w którym zdajemy sobie sprawę z toczącej się globalnej walki o talenty”. Wskazała, że wzrost limitów migracyjnych oznacza dodatkowe około 4,7 tysiąca miejsc dla pracowników w australijskiej służbie zdrowia. Minister wskazała ponadto, że rząd planuje przeznaczenie przeszło 24 milionów dolarów aby zlikwidować gigantyczne zaległości jeśli chodzi o rozpatrywanie wniosków o wizy składanych przez cudzoziemców.

W ostatnich latach, od 2016 roku, do Australii według oficjalnych danych przeniosło się już ponad milion osób z różnych krajów świata.