Z dniem 23 września 2023 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące funkcjonowania bankomatów. Zgodnie z nimi, maszyny mają możliwość wydawania banknotów pokrytych specjalną farbą, co ma na celu zidentyfikowanie i zapobieganie próbom ich nielegalnego przejęcia. Jak zareagować, gdy otrzymamy takie zabarwione banknoty?

Rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które datowane jest na 15 września 2021 r., zostało wprowadzone w życie w następującą po nim sobotę. W jego ramach wprowadzono innowacyjny system – IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System), którego zadaniem jest malowanie banknotów na skutek identyfikacji próby włamania do bankomatu. Według tych przepisów, około 40% wszystkich bankomatów rozlokowanych w kraju zostanie wyposażonych w ten system.

Mechanizm barwienia banknotów jest uruchamiany natychmiast po wykryciu jakiejkolwiek próby kradzieży. Banknoty pokrywane są trudną do usunięcia farbą, której obecność stanowi dowód na podjęcie próby kradzieży. Zabrudzony w ten sposób banknot staje się bezużyteczny dla potencjalnego złodzieja.

Krzysztof Kołodziejczyk, prezes firmy Talemax oraz wiceprezes POFOG, zwraca jednak uwagę na pewien aspekt tej sytuacji. Wskazuje on na możliwość otrzymania przez niezawinionego klienta banknotów zabarwionych farbą, co może wynikać z nadmiernej czułości systemu. W takiej sytuacji klient powinien zgłosić się do lokalnego oddziału Narodowego Banku Polskiego, gdzie będzie miał możliwość wymiany zabarwionego banknotu.