The New Voice of Ukraine donosi, że nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy, o łącznej wartości 412 milionów euro, został przygotowany. Główne elementy tego pakietu to trzysta lekkich pojazdów wielozadaniowych marki Iveco LMV Lynx oraz trzy okręty przeciwminowe.

Ten pakiet jest wynikiem współpracy między dwoma krajami – Belgią a Holandią, której głównym celem jest wzrost potencjału wojskowego Ukrainy. Belgia, poza zapewnieniem sprzętu wojskowego, zobowiązała się również do przeprowadzenia podstawowego szkolenia dla ukraińskich sił zbrojnych.

Belgia zadeklarowała ponadto, że w ramach pomocy wojskowej, którą planuje udzielić Ukrainie do końca 2024 roku, przeznaczy dodatkowo 611 milionów euro. Przewiduje się, że około połowa tych funduszy zostanie wykorzystana na zakup amunicji artyleryjskiej.