Podczas środowego spotkania, minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła swój projekt „Bezpieczna, świadoma ja”, skierowany do kobiet. Wśród wielu aspektów związanych z kobiecym zdrowiem, na pierwszy plan wysunął się temat aborcji. Jak podkreśliła Leszczyna, obowiązkiem resortu zdrowia, a także personelu medycznego – lekarzy i personelu szpitalnych oddziałów ginekologiczno-położniczych – jest zagwarantowanie bezpieczeństwa kobietom, które decydują się na hospitalizację ze względu na ciążę stanowiącą zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

Minister zdrowia wyraziła jednak swoją niezadowolenie z obecnych wytycznych dotyczących procedur terminacji ciąży zagrażającej zdrowiu lub życiu pacjentki. Wytyczne te zostały opracowane przez zespół ekspercki powołany przez poprzedniego ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego. Według Leszczyny, wytyczne te nie spełniają swojej roli – nie zapewniają bezpieczeństwa kobietom, ani nie przyczyniają się do jego poprawy. Przede wszystkim powinny one zapobiegać tragicznym sytuacjom, które niestety mają miejsce w polskich szpitalach.

Leszczyna zaznaczyła również, że na koniec lutego oczekiwane są nowe wytyczne, które zostaną opublikowane przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Seksualnego i Prokreacyjnego. Wytyczne te będą zgodne z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jak poinformowała minister, dzień wcześniej odbyła rozmowy z przedstawicielami tego towarzystwa i wielu innych organizacji walczących o prawa kobiet. Wszyscy z niecierpliwością czekają na nowe wytyczne, które będą zgodne z najnowszymi osiągnięciami medycyny i zaleceniami WHO.