Przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się na terenie Portugalii w ostatnią niedzielę. Głównym celem głosowania było wyłonienie przedstawicieli do jednoizbowego Zgromadzenia Republiki, miejsca pracy dla 230 deputowanych.

Na podstawie sondażu exit poll, który został zrealizowany przez Portugalski Uniwersytet Katolicki, informacje sugerują, że zwycięstwo przypadło opozycyjnemu blokowi wyborczemu Sojusz Demokratyczny (AD). Ta koalicja o centroprawicowych poglądach, pod przewodnictwem Luisa Montenegro wydaje się mieć dominującą pozycję po zdobyciu od 29 do 33 procent głosów poparcia.

Koalicję AD tworzą różne grupy polityczne. Należą do nich socjaldemokraci (PSD), chadecy (CDS-PP) jak również monarchiści (PPM), co wskazuje na szeroki spektrum idei i perspektyw politycznych reprezentowanych przez tę koalicję.