Podczas swojej czwartkowej, oficjalnej wizyty w stolicy Polski, prezydent Rady Europejskiej, Charles Michel, podkreślił konieczność zwiększenia inwestycji w europejską obronność oraz wsparcia dla europejskiego sektora przemysłowego. W głównej mierze wizyta ta była poświęcona dyskusji na temat kluczowych punktów strategicznego planu działania Unii Europejskiej na okres od 2024 do 2029 roku.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem, ówczesnym premierem Polski, Michel zaznaczył, że Unia Europejska stoi przed wyjątkowo skomplikowanymi problemami. Podkreślił również znaczenie podjęcia decyzji, które skupią się na tym, jak Unia Europejska może stać się silniejsza i bardziej odporna na przyszłe wyzwania.

Prezydent Rady Europejskiej wymienił trzy kluczowe obszary, na które Unia powinna skupić swoje wysiłki. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo i obrona – musimy wesprzeć Ukrainę w jak największym stopniu, musimy rozbudować nasze zdolności obronne i podwyższyć gotowość obronną. Drugim priorytetem, według Michel’a, jest inwestowanie w obronę – musimy zwiększać ilość środków przeznaczanych na ten cel. Trzecim, ale nie mniej ważnym priorytetem, jest wspieranie europejskiego przemysłu.

Podkreślił również konieczność współpracy ze wszystkimi partnerami Unii Europejskiej, aby osiągnąć te cele. Według niego, takie podejście będzie korzystne zarówno dla NATO, jak i dla całego naszego sojuszu.