W ZUS zalegają niewypłacone miliony złotych, które należą do rodzin i spadkobierców osób, które odeszły z tego świata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Nierzadko na jednego beneficjenta przypada kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że są uprawnione do odebrania tych funduszy. Warto podkreślić, że ZUS nie ma obowiązku informować uprawnionych o możliwości zgłoszenia się po te pieniądze. Jeżeli więc w ostatnim czasie straciłeś kogoś bliskiego, warto dowiedzieć się, czy przypadkiem nie przysługują Ci z tego tytułu jakieś środki finansowe.

Miliony ludzi mają do odebrania pieniądze w ZUS

Niewypłacone miliony są wynikiem braku świadomości Polaków o tym, że część składek emerytalnych posiada charakter quasi-prywatny. Jest to prawda niezależnie od tego, czy zmarły był członkiem OFE – Otwartego Funduszu Emerytalnego czy był wpisany tylko do ZUS.

Składki emerytalne przechowywane w ZUS są dziedziczone

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że możliwość dziedziczenia nie dotyczy wyłącznie składek zgromadzonych w OFE. Również w ZUS istnieje subkonto, które służy do przechowywania części składki emerytalnej. I właśnie ta część funduszy jest przedmiotem dziedziczenia.