Kryzys trwa już od dłuższego czasu. Jak to wielokrotnie bywało w przeszłości, kiepska sytuacja gospodarcza ma ogromny wpływ na decyzje finansowe podejmowane przez nas każdego dnia. Tym razem sytuacja nie wygląda inaczej. Zmianę zachowania konsumentów można zaobserwować niemal na każdym kroku. Jednym z lepszych „barometrów” finansowej pogody panującej w społeczeństwie jest aktywność kredytowa. Jak pokazują ostatnie dane rynkowe mamy obecnie do czynienia z dość nietypową sytuacją. W przypadku jednej grupy kredytów zauważalny jest ogromny spadek. Natomiast inna grupa odnotowuję równie duży wzrost. Jest to sytuacja, która nie jest zbyt często widziana na rynku, jednakże ma ona swoje logiczne wytłumaczenie.

Hipoteki w dół

Od kilku już miesięcy na rynku kredytów hipotecznych utrzymuje się trend spadkowy. I najnowsze dane nie wskazują na to żeby w najbliższym czasie miało się coś w tej kwestii zmienić. W styczniu banki udzieliły zaledwie 6217 kredytów ma mieszkanie. Dawno już nie mieliśmy do czynienia z tak kiepskimi wynikami. Ostatni raz mniej kredytów hipotecznych zostało udzielone 13 lat temu. Nie inaczej kształtuje się ta sytuacja gdy weźmiemy pod uwagę wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. W styczni 2023 nieznacznie przekroczyła 2 mld złotych i była najniższym wynikiem od stycznia 2010. Ciężko szukać w najbliższym czasie możliwości odwrócenia się tego trendu. Musiałoby dojść do obniżki stóp procentowych, złagodzenia kryteriów udzielania kredytów i realnego wzrostu wynagrodzeń.

Kredyt konsumencki na fali

Zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja z kredytem konsumenckim. W stosunku do zeszłego roku w styczniu udzielono aż o 67% więcej kredytów ratalnych, o 37% więcej kart kredytowych i o 12% więcej kredytów gotówkowych. Patrząc na te dane daje się zauważyć bardzo dobrą koniunkturę na rynku kredytów konsumenckich. Może mieć to związek z inflacją i kurczącą się zasobnością naszych portfeli. Kredyty gotówkowe pomagają sfinansować większe zakupy. Dodatkowo, przy wysokiej inflacji każda kolejna rata ma potencjalnie mniejszą realną wartość.