Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę odbija się na całym świecie. Wystarczy przypomnieć sobie jak pod koniec lutego ubiegłego roku na wieść o wojnie w Europie reagowały rynki surowców i walut. Do dzisiejszego dnia cały świat jest pośrednio zaangażowany w ten konflikt. Oczywiście największy koszt ponoszą obywatele Ukrainy, którzy giną w obronie swojego kraju lub tracą dorobek całego życia. Jednakże konflikt ten przyniósł także sporo zmian na polityce poszczególnych państw. Po pierwsze, daje się zauważyć, że cały zachodni świat w obliczy takiej próby potrafi się zjednoczyć i współpracować. Po drugi, kilka państw przekonało się, że jakakolwiek współpraca z Rosją nie ma w cywilizowanym świecie racji bytu. Okazuje się jednak, że wojna w Ukrainie może mieć aż tak ogromny wpływ, że niektóre państwa gotowe są zmienić swoją wieloletnią strategię. Takim właśnie państwem jest Szwajcaria.

Neutralność pod znakiem zapytania

Neutralna postawa Szwajcarii wobec światowych konfliktów ma wieloletnią tradycję. Jednak napaść zbrojna Rosji na Ukrainę może doprowadzić do zmiany tej polityki. W szwajcarskim społeczeństwie rośnie przekonanie o konieczności i słuszności udzielenia wsparcia Ukraińcom. Do takiej samej postawy szwajcarski rząd namawiają sąsiedzi. Naciski dotyczą w szczególności możliwości wykorzystania broni wyprodukowanej w Szwajcarii w celu pomocy Ukrainie. Obecnie prawo zabrania nabywcom broni wyprodukowanej w Szwajcarii na reeksportowanie jej na tereny objęte działaniami zbrojnymi bez pozwolenia rządu szwajcarskiego. Należy przy tym nadmienić, iż przemysł zbrojeniowy w Szwajcarii jest niezwykle mocny i jego przedstawiciele coraz głośniej mówią o stracie potencjalnych możliwości handlowych.

Możliwa zmiana kursu

Szwajcarska neutralność sięga 1815 roku. Dla tego europejskiego państwa neutralność oznacza nie tylko nieangażowanie się zbrojne w konflikty, ale także powstrzymywanie się od jakiegokolwiek wspierania którejkolwiek ze stron. Oznacza to także, że jakakolwiek chęć reeksportu broni pochodzącej ze Szwajcarii zazwyczaj spotyka się z odmową. Jednakże powoli zaczynają ze Szwajcarii docierać informacje o możliwości złagodzenia tej polityki. Wprawdzie Szwajcarzy odrzucili już wnioski o reeksport ich broni na Ukrainę, jednak presja międzynarodowa jest silna i możliwe, że już niebawem parlament tego kraju zajmie się tematem zmian w polityce neutralności. Szwajcarska scena polityczna wydaje się być w tej sprawie mocno podzielona. Możliwe jednak, że zmiana myślenia na ten temat szwajcarskiego społeczeństwa przekona polityków. Obecnie około 55% zapytanych Szwajcarów popiera propozycję pomocy Ukrainie.