Mniej więcej 2 miesiące temu upadłość ogłosiła jedna z największych giełd kryptowalut na świecie. Pokłosiem tego wydarzenia są pewne działania podjęte przez amerykańskich regulatorów rynku finansowego. Instytucje federalne od dłuższego czasu przyglądają się rynkowi kryptowalut i zastanawiają się nad tym jak można go uregulować. Teraz mamy do czynienia z pierwszymi, wciąż dość nieśmiałymi działaniami. Wspólny komunikat wydały właśnie amerykańska Rezerwa Federalna, Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów i Urząd Kontroli Walut. Instytucje te mówiąc najogólniej zwracają uwagę na ogromne ryzyko związane z zaangażowaniem na rynku kryptowalut.

Upadek giełdy FTX

Mniej więcej 2 miesiące temu upadłość ogłosiła jedna z największych giełd kryptowalut – FTX. Przez branżowych ekspertów wydarzenie to porównywane jest do upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers. W roku 2008 upadek tej instytucji finansowej był początkiem wielkiego krachu na światowych rynkach finansowych. FTX została założona przez Sama Bankmana-Frieda, który szybko stał się twarzą branży krypto. W szczytowym okresie SBF zgromadził fortunę o wartości około 26 mld dolarów. Giełda FTX sponsorowała zespół Mercedesa w F1 oraz reklamowała się podczas Super Bowl. Problemy zaczęły się kiedy Bankman-Fried potajemnie przeniósł 10 mld dolarów aktywów klientów FTX do funduszu inwestycyjnego. Niestety ryzykowne inwestycje funduszu okazały się nietrafione, a FTX składając wniosek o upadłość miała zobowiązania wysokości 50 mld dolarów.

Ostrzeżenie dla banków

We wspólnym oświadczeniu amerykańscy regulatorzy podkreślają, że przyglądają się działaniom banków związanym z rynkiem kryptowalut. Ponadto zwracają uwagę na dużą zmienność, która jest czymś normalnym na tym rynku. Poddają także pod wątpliwość czy sposób przechowywania kryptowalut jest zgodny ze sprawdzonymi praktykami. Nalegają na działania mające na celu zapobieganie problemów związanych z sektorem krypto. Jednak część rynkowych specjalistów podnosi głosy, że instytucje nadzorujące rynki finansowe mocno spóźniły się ze swoimi zaleceniami.