Wiele pracujących matek, po urodzeniu dziecka i osiągnięciu przez nie kilkunastu miesięcy życia, zastanawia się nad powrotem do aktywności zawodowej. Całodobowa opieka nad maluszkiem jest wyczerpująca, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Wówczas pojawia się temat żłobka.

Nadal budzi on wiele emocji, zwłaszcza wśród starszego pokolenia. Spotkać można wciąż opinię, że dziecko do wieku przedszkolnego powinno spędzić czas przy matce. Jednak dla młodszego pokolenia żłobek kojarzy się raczej z pomocą, który umożliwi im powrót na rynek pracy. Czy zatem warto oddać dziecko do żłobka?

Podstawowe informacje o żłobkach

Każdy rodzic w oparciu o rozsądek i wiedze o potrzebach dziecka i własnych, sam decyduje, czy jest to już odpowiedni czas, by posłać dziecko do żłobka. To miejsce stworzone dla dzieci i ma na celu zabezpieczyć ich bezpieczeństwo oraz podstawowe potrzeby, kiedy rodzice są w miejscu pracy.

Istnieją dwa rodzaje żłobków:

  • prywatne, zarządzane przez osoby prywatne,
  • publiczne, zarządzane przez gminę.

Każdy rodzaj żłobku, powinien być wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ponieważ gwarantuje to spełnianie ustanowionych standardów dla warunków obiektu oraz kwalifikacji dla personelu. Nie zarejestrowany żłobek działa nielegalnie.

Od którego roku życia można zapisać dziecko do żłobka?

Przyjęte jest, że dziecko musi ukończyć 4 miesiąc życia, a może przebywać do 3 roku życia. Te standardy jednak mogą różnić się pomiędzy żłobkami, które same określają przedział wiekowy.

Zalety związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka

Można bezproblemu wymienić oczywiste zalety zapisania dziecka do żłobka. Opiekun może wrócić do pracy, zacząć zarabiać, co istotnie wpłynie na budżet domowy. Aktywność zawodowa korzystnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną, poprawia poczucie własnej wartości oraz zaspokaja potrzeby emocjonalne związane z kontaktami międzyludzkimi. To korzyści, które odnosi rodzic.

Równie ważnymi są te, które odczuwa dziecko. W żłobku pracuje wysoce wykwalifikowany personel, lubiący pracę z dziećmi. Maluchy mają zapewnioną profesjonalną opiekę na kilka godzin. Inną zaletą są zajęcia dostosowane do wieku dziecka. Atrakcyjne zabawy oraz kontakt z rówieśnikami stymulują rozwój poznawczy, oraz emocjonalny. Żłobek zapewnia również odpowiednią dietę, a kiedy maluszek jest na coś uczulony, w każdym wypadku rodzic uzgadnia plan żywieniowy z personelem. Dzieci w żłobku mają zatem zapewnioną opiekę, zabawę, przyjazne i przytulne otoczenie, oraz tak potrzebny ruch w ich wieku.

Możliwe negatywne zjawiska występujące po oddaniu dziecka do żłobka

Istnieją również pewne negatywne aspekty posłania do żłobka, które dotyczą zarówno dziecka, jak i rodzica. Zwykle wiążą się z początkowym uczęszczaniem malucha do żłobka i ustępują po pewnym czasie. Oddanie dziecka do żłobka wiązać się będzie z rozstaniem, a to dla żadnej ze stron nie jest łatwe. Zwiększa się poziom stresu i lęku u opiekuna, związanego z pozostawieniem dziecka pod opieką obcych ludzi.

Maluszek przywiązany do bezpośredniej opieki rodzica, również na początku może mocno przeżyć rozstanie. Na szczęście aspekty te mijają po udanych kilku tygodniach współpracy ze żłobkiem. Również trzeba mieć na uwadze, możliwość częstszych infekcji u dziecka. Dzieci w grupie szybko się zarażają, ponieważ nie mają jeszcze rozwiniętej odporności. Warto wtedy szczególnie wspierać odporność dziecka witaminami.

Jaki jest odpowiedni wiek dziecka do wysłanie go do żłobka?

Decyzja o zapisie dziecka do żłobka, podyktowana jest zwykle szczególną potrzebą. Opieka nad maluchem, jest zarazem najpiękniejszym i najtrudniejszym doświadczeniem. I jeśli istnieje uzasadniony powód, aby posłać dziecko do żłobka, warto to zrobić.

Istnieją opracowania psychologów, mówiących o tym, że bezpieczną dolną granicą oddania dziecka do żłobka jest ukończenie przez niego pierwszego roku życia. Jest to czas niezbędny do uformowania silnej więzi z opiekunem. Niemowlęta potrzebują wtedy zintensyfikowanej opieki, przytulania, czułości i szybkiego odpowiadania na ich potrzeby. Zdecydowanie warto przemyśleć, czy jest się gotowym oddać dziecko do żłobka i w jakim momencie to zrobić.

Żłobek jako instytucja wspierająca w opiece i wychowaniu to bezpieczne, i przytulne miejsce dla dzieci. Wspiera rozwój dziecka, dzięki dostosowanym aktywnościom i zabawom. Przyjmowane są tam dzieci od kilku miesięcy do 3 lat. Zwykle żłobek znajduje się blisko miejsca zamieszkania. To często niezbędna forma wsparcia w opiece nad dzieckiem.