Dysponując platformami strumieniowania wideo, takimi jak Disney+, wielki gracz na rynku rozrywki, Disney, zdecydował się przeciwdziałać praktyce dzielenia kont między użytkownikami. W tym celu firma dokonała aktualizacji umowy użytkowania usługi, wprowadzając klauzulę, która wyklucza możliwość korzystania przez kilka osób z tych samych danych logowania, tj. nazwy użytkownika i hasła. Należy podkreślić, że już teraz abonenci usługi Hulu, którą również kontroluje Disney, otrzymali odpowiednie powiadomienia o nadchodzących zmianach.

Jeszcze w październiku 2023 roku informowaliśmy o planowanym przez Disney zakazie współdzielenia kont na platformie Disney+. Obecne działania firmy pokazują jednak, że chce ona wprowadzić ten zakaz na znacznie szerszą skalę. W ramach tego procesu, przedsiębiorstwo dokonało aktualizacji warunków korzystania z usług. Kluczową zmianą jest nowy zapis, który wyraźnie zabrania korzystania z nazwy użytkownika, hasła lub innych szczegółów konta należącego do innej osoby. Dodatkowo, zmiany w umowie pozwalają Disneyowi na przeprowadzanie analiz kont użytkowników w celu sprawdzenia, czy przestrzegają one wprowadzonych zasad.