Komendanci straży pożarnej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym z terenu całego kraju zostali skierowani do rozważenia przejścia na emeryturę pod korzystnymi warunkami, zanim dojdzie do zmiany politycznej. Istnieje spora grupa osób, która już wyraziła chęć podjęcia takiego kroku. Jak informują strażacy z Wielkopolski, cały zespół jest obarczony lękiem przed rządami potencjalnie nowej władzy, która według nich może doprowadzić do destabilizacji formacji. Wiele młodych członków straży, którzy nie znają innego modelu zarządzania niż ten zaprowadzony przez PiS, jest przerażonych perspektywą przyszłych zmian. Jednakże, jak dodają strażacy, nie będą tęsknić za komendantami nominowanymi przez PiS, twierdząc, że niewielu z nich posiadało właściwe kwalifikacje do pełnienia tak wysokich stanowisk.

Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, podczas tajnego spotkania, które odbyło się zaledwie kilka dni po wyborach wygranych przez demokratyczną opozycję, namawiał swych podwładnych do przejścia na emeryturę. Pomimo teoretycznej wygranej PiS, faktyczna przegrana jest oczywista dla jego członków, ponieważ nie będą w stanie sformować nowego rządu.