António Costa, premier Portugalii, podał w ostatni wtorek swoją rezygnację. Ten ruch jest bezpośrednio związany ze śledztwem dotyczącym poważnej afery korupcyjnej, która dotyka najwyższe szczeble portugalskiej władzy. Wszystko to prowadzi do osoby tak ważnej jak szef gabinetu premiera, który został aresztowany w ramach tego śledztwa.

Portugalski organ ścigania, Prokuratura Generalna, podała do publicznej wiadomości informacje o przeprowadzeniu serii przeszukań. Miały one miejsce we wtorek i dotknęły między innymi biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz różne ministerstwa, takie jak Ministerstwo Środowiska i Działań Klimatycznych oraz Ministerstwo Infrastruktury. Przeszukania objęły także Sekretariat Stanu ds. Energii i Klimatu oraz Radę Miejską Sines.

Prokuratura dodała dodatkowo, że sprawą są przestępstwa korupcyjne zarówno aktywne jak i bierne, dokonywane przez osoby zajmujące stanowiska polityczne. Obejmują one nadużycia władzy oraz handel wpływami. Wśród głównych problemów wyszczególniono procedurę udzielania koncesji na poszukiwanie litu w dwóch konkretnych kopalniach oraz zagadnienie związane z instalacją do produkcji energii wodorowej w Sines.