W czwartek przyjęto przez senat uchwałę z poprawkami na temat zakupu przez gospodarstwa domowe paliwa stałego. Na jej mocy samorządy będą mogły sprzedać węgiel mieszkańcom w cenie preferencyjnej, która nie przekracza 2 tys. zł. Przyjęto również jednogłośnie ustawę dotyczącą środków nadzwyczajnych, która ma na celu ograniczenie cen energii elektrycznej. 

Przyjęta w czwartek ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe z poprawkami została poparta przez 95 senatorów. Wszyscy z głosujących byli za uchwałą określającą cenę, za jaką gospodarstwa domowe będą mogły nabyć węgiel. Zapisy ustawy określają, że gminy, spółki oraz związki gminne będą miały możliwość kupienia węgla od importerów za 1,5 tys. za tonę. Sprzedać surowiec mieszkańcom, będą natomiast mogli za cenę nie wyższą niż 2 tys. złotych. 

Ustawa o maksymalnej cenie energii elektrycznej 

Kolejna ustawa z poprawkami, która została przyjęta przez senat, określa rządowy projekt o środkach nadzwyczajnych. Celem jest ograniczenie rosnących cen energii elektrycznej. Ponadto wsparcie w 2023 roku niektórych z odbiorców. Ustawa zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej, za jaką będzie można kupić megawatogodzinę.  Gospodarstwa domowe zapłacą 693 zł za MWh natomiast samorządy, średnie i małe firmy – 785 zł za MWh. 

Zgłoszone przez Senat poprawki zmierzają do tego, aby obniżyć ceny maksymalne do 450 zł z MWh dla gospodarstw domowych. Dla sektora MŚP oraz samorządów do 600 zł wraz z podatkiem VAT i akcyzą.

Poprawki uzupełniają również listę beneficjentów nowych przepisów m.in. o instytucję samorządowe opiekujące się uchodźcami z Ukrainy, prywatną służbę zdrowia, organizację pozarządowe zajmujące się zbiórką żywności, wodociągi i kanalizację, lotniska samorządowe oraz ogródki działkowe.