Każdy aplikujący o pracę doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czym są CV oraz list motywacyjny, a także w jak dużym stopniu owe dokumenty są w stanie pomóc nam w zdobyciu wymarzonej pracy.

Warunkiem jest jednak to, że zostaną one napisane i przygotowane w odpowiedni sposób. Jak to zrobić? Co powinno zawierać CV i list motywacyjny? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym jest CV oraz list motywacyjny?

CV to nazwa specjalnego dokumentu, przygotowywanego przez aplikującego o pracę dla rekrutującego. Nazwa jest skrótem od łacińskich słów „Cirriculum Vitae”, które po polsku oznaczają „przebieg życia”. Owa nazwa dość trafnie opisuje to, co powinno znaleźć się w takim dokumencie. Aplikujący powinien bowiem zawrzeć w nim swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, posiadane wykształcenie, a także umiejętności oraz kwalifikacje. Mówiąc bardziej ogólnie, takie informacje, dzięki którym rekrutujący będzie mógł rozstrzygnąć, czy dana osoba nadaje się na dane stanowisko.

Z kolei list motywacyjny to kolejny dokument, który kandydat do pracy powinien przygotować dla potencjalnego pracodawcy. Taki dokument powinien zawierać wyjaśnienie swojej motywacji wraz z konkretnymi argumentami odnośnie do podjęcia pracy w danej firmie na danym stanowisku.

Przygotowanie CV i listu motywacyjnego

Napisanie CV i listu motywacyjnego nie jest przesadnie skomplikowanym zadaniem. Najważniejsze jest to, aby zdawać sobie sprawę, co powinno zawierać dobre CV oraz list motywacyjny, a także podejść do napisania i przygotowania obu dokumentów w rzetelny sposób. Co powinno zostać zatem zawarte w CV, a co w liście motywacyjnym?

Co powinno się znaleźć w CV?

Poniżej znajduje się dokładnie opisany proces pisania CV:

  1. W przypadku CV pierwszym krokiem będzie wpisanie własnych danych osobowych. Koniecznie należy zawrzeć: własne imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Posłużą one jako pomoc dla rekrutującego, jeśli będzie chciał się z nami skontaktować.
  2. Kolejnym krokiem będzie załączenie zdjęcia do CV. Mimo że nie jest ono wymagane zazwyczaj przez pracodawców, to z pewnością jest to element mile przez nich widziany. Gdy zdecydujemy się na załączenie zdjęcia, to postarajmy się o to, aby zostało ono wykonane profesjonalnie. Przykłady, jak to powinno wyglądać, można znaleźć bez problemu w internecie.
  3. Następnie można przejść do tzw. podsumowania zawodowego, w którym w kilku zdaniach opiszemy, kim jesteśmy, jakie mamy ważne umiejętności oraz dokonania, a także gdzie chcemy się dalej rozwijać.
  4. Kolejna sekcja CV jest niezwykle istotna, gdyż powinniśmy w niej zawrzeć nasze dotychczasowe doświadczenia zawodowe. Należy je spisać w odwróconej chronologii, czyli w taki sposób, aby nasze ostatnie doświadczenia zawodowe znajdywały się na początku.
  5. W dobrym CV musi znaleźć się także koniecznie sekcja informacyjna, poświęcona posiadanym umiejętnościom. W przypadku posiadania tych umiejętności, które mogą być bardzo przydatne na stanowisku, na które aplikujemy, warto je podkreślić.
  6. Kolejną sekcją informacyjną, którą powinno zawierać dobre CV są „Osiągnięcia”. Warto pochwalić się w niej swoimi wszystkimi osiągnięciami zawodowymi, aby pracodawca mógł zobaczyć, jak wartościowym możemy być dla niego pracownikiem.
  7. Nie możemy zapomnieć także o zamieszczeniu informacji na temat naszego wykształcenia. Nie musimy spisywać całej naszej „kariery uczniowskiej”. Wystarczy, że zawrzemy w niej informacje na temat ukończenia danej szkoły średniej oraz konkretnych studiów. Sekcję z wykształceniem powinniśmy wypełnić tak samo, jak sekcję z doświadczeniem zawodowym, czyli w odwróconej chronologii.
  8. Na koniec warto zamieścić informację na temat naszych zainteresować, dzięki czemu pracodawca będzie mógł chociaż trochę poznać, co lubimy robić w wolnym czasie.

Co powinno się znaleźć w liście motywacyjnym?

Pisanie listu motywacyjnego zaczynamy od napisania w prawym, górnym rogu kartki miejscowości oraz daty, a także podstawowych danych osobowych na swój temat (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail). Następnie wpisujemy imię i nazwisko adresata, jego stanowisko, a także nazwę i adres firmy. Wskazane jest, aby następnie użyć zwrotu grzecznościowego i zaznaczyć, na jakie stanowisko w firmie aplikujemy.

Następnie warto wyjaśnić powody, dla których zdecydowaliśmy kandydować do danej firmy oraz w jakimś stopniu nawiązać do wymagań, które zostały zawarte w ofercie pracy. W dalszej części listu motywacyjnego wskazane jest, aby podać konkretne argumenty, które pokazują, że to właśnie my, będziemy najlepszym kandydatem na dane stanowisko. Na zakończenie warto wyrazić swoje nadzieje na możliwość wzięcia udziału w dalszej rekrutacji oraz pożegnać się w profesjonalny sposób.

Jak wysłać CV i list motywacyjny?

CV oraz list motywacyjny najprościej i najwygodniej jest wysłać do pracodawcy mailem. Warto to jednak zrobić z czytelnego dla rekrutującego adresu e-mail, czyli z takiego, który zawiera nasze imię i nazwisko, gdyż pozwoli to rekrutującemu łatwiej nas zidentyfikować.

Przed samym wysłaniem maila, warto także sprawdzić, czy aby na pewno oba dokumenty zostały dodane jako załączniki. Dobrym rozwiązaniem będzie czytelne ich zatytułowanie np.: „imię i nazwisko – CV” oraz „imię i nazwisko – list motywacyjny”. Koniecznie trzeba zwrócić też uwagę na to, czy adres e-mail adresata został wpisany poprawnie, a także sprawdzić, czy wszystko się zgadza w treści wiadomości.