Syn zmarłej królowej Elżbiety II, Karol III już oficjalnie jest królem Wielkiej Brytanii. W sobotę 10 września nowy monarcha stanął przez Radą Akcesyjną, która aby dopełnić formalności dokonała jego proklamacji.

Choć w Wielkiej Brytanii następca tronu przejmuje tron automatycznie z chwilą śmierci monarchy, czyli w czwartek popołudniu, to jednak muszą zostać dopełnione formalności, aby oficjalnie mógł on zostać ogłoszony władcą. Dopełniła ich Rada Akcesyjna, która zebrała się przed południem w sobotę 10 września.

Rada zwoływana jest tylko i wyłącznie w przypadku śmierci panującego monarchy, więc poprzednie takie wydarzenie miało miejsce w 1952 roku. Zazwyczaj posiedzenie tego szczególnego organu odbywa się w ciągu 24 godzin od śmierci w Pałacu św. Jakuba w Londynie. Ponieważ jednak królowa Elżbieta zmarła popołudniu i dodatkowo poza Anglią, w Szkocji, tym razem okres ten był nieznacznie dłuższy.

Tajna Rada jest z ciałem doradzającym panującemu monarsze i składa się z dziewięciu wysokich urzędników państwowych sprawujących głównie funkcje reprezentacyjne takich jak lord major Londynu, władze gminy City of London, a także ambasadorzy krajów, których głową jest brytyjski monarcha i wysocy rangą urzędnicy państwowi. Wszystkich razem jest około 700, bowiem w gronie tym są też aktualny premier, liderzy opozycji oraz obecni i byli ministrowie. Pałac św. Jakuba ma jednak ograniczoną pojemność, w związku z czym, choć wezwania wysyła się do wszystkich, to finalnie w zebraniu uczestniczy mniej więcej 150 osób.

Przebieg posiedzenia

Posiedzenie Rady składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich nie uczestniczy nowy monarcha, ale w jej trakcie odczytywana jest proklamacja mówiąca, że wskutek śmierci dotychczasowego władcy, członkowie Rady ogłaszają uroczyście, że tron przejmuje jego następca. Zazwyczaj był to moment, w którym po raz pierwszy ogłaszano imię nowego władcy. W przypadku Karola wiadomo już było wcześniej, że nowy król pozostanie przy pierwszym ze swoich imion, czyli że będzie Karolem III.

Nowy monarcha bierze udział dopiero w drugiej części całego posiedzenia, w której oprócz niego uczestniczą już tylko członkowie Tajnej Rady. Obejmujący tron władca składa deklarację a w niej zapewnia o tym, że z pełnym poświeceniem dbać będzie o szczęście oraz dobrobyt poddanych oraz składa szkocką przysięgę zapewniając, że będzie dbał o bezpieczeństwo Kościoła w Szkocji. Do tego drugiego zobowiązany jest na mocy zawartego w 1707 roku aktu o Unii.

Tak jak za każdym razem proklamacja Rady Akcesyjnej odczytana została z balkonu Pałacu św. Jakuba o godzinie 12, czasu polskiego. Godzinę później w Royal Exchange, czyli w dawnym budynku giełdy w londyńskiej dzielnicy City. W pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa, w Edynburgu, Cardiff i Belfaście, ta sama deklaracja odczytana została kolejnego dnia, czyli w niedzielę 11 września. W dawnych czasach deklarację odczytywano też w mniejszych miastach oraz miasteczkach w celu poinformowania poddanych o rozpoczęciu panowania nowego króla. Obecnie jednak się już tego nie praktykuje.

Zanim z Pałacu św. Jakuba nastąpi odczytanie deklaracje nastąpiło podniesienie opuszczonych z chwilą śmierci poprzedniego monarchy flag państwowych. Zostały one utrzymane w górze przez 26 godzin do czasu aż odczytano te same deklaracje w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Posiedzenie Rady Akcesyjne w tym roku było po raz pierwszy transmitowane na żywo przez telewizję.