Komisja Europejska potrąciła Polsce kolejne 30 milionów euro kary z należnych naszemu krajowi unijnych funduszy.

Powodem dla którego KE dokonała kolejnego już potrącenia jest brak, według niej, pełnego dostosowania do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie Izby Dyscyplinarnej. Jak podało radio RMF potrącone środku są elementem piątej transzy kar nałożonych na nasz kraj 3 listopada ubiegłego roku. Potrącona właśnie transza obejmuje okres między 26 kwietnia a 25 maja.

Komisja uważa, że dotychczasowe działania polskiego rządu w postaci likwidacji Izby Dyscyplinarnej, które przeprowadzone zostało nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym są niewystarczające. Komisja Europejska uważa, że Polska została poprzez orzeczenie TSUE zobowiązana aby zawiesić wykonywanie skutków orzeczeń Izby jeśli chodzi o sprawy związane z uchylaniem immunitetu sędziowskiego, czego jednak nasz kraj dotąd nie wykonał.

W październiku ubiegłego roku wiceprezes unijnego Trybunału Sprawiedliwości nałożył na Polskę dzienną karę w wysokości 1 mln euro w związku z niewykonaniem jego orzeczenia. Kary mają być naliczane tak długo, aż polskie władze całkowicie się dostosują i wykonają orzeczenie, albo do momentu wydania ostatecznego wyroku przez TSUE albo też jego zmiany.

Odebranie funduszy nie oznacza, że stratni są na tym beneficjanci unijnych programów tacy jak np. samorządy, bowiem potrącenie to dotyczy refundacji o jaką zwraca się do KE budżet państwa w oparciu o już rozliczone z poszczególnymi regionami faktury. Na potrąceniach traci budżet państwa, czyli de facto wszyscy podatnicy. Na chwilę obecną łączna suma kar naliczonych przez KE wynosi 313 mln euro, czyli około 1,4 mld zł.

W tym samym czasie Polska nadal nie otrzymała jak dotąd ani jednego euro należnego naszemu krajowi z Krajowego Programu Odbudowy. Tutaj jednak, jak zaznaczył w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” wicepremier Piotr Gliński, nasz kraj nie jest i nie będzie bezczynny w związku z blokadą pieniędzy z KPO. Dodał też, że zapisy zawarte w KPO Polska będzie „tak czy inaczej realizować”.