Profesor Przemysław Litwiniuk, jedna z kluczowych postaci Rady Polityki Pieniężnej, wskazał na konieczność utrzymania obecnej wysokości stóp procentowych co najmniej do końca I kwartału przyszłego roku. W rozmowie przeprowadzonej w programie TOK FM, profesor podkreślił, że decyzja o niewielkim wpływie na stopę procentową wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji inflacyjnej w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek o spadku inflacji w listopadzie do 6,5%, co stanowi nieznaczne zmniejszenie w porównaniu z październikiem, kiedy tempo wzrostu cen osiągnęło poziom 6,6%. Profesor Litwiniuk argumentował swoje stanowisko na antenie „Magazynu EKG” w TOK FM, zaznaczając, że utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja skutkuje brakiem możliwości obniżki stóp procentowych. Podkreślił również konieczność monitorowania gospodarczych procesów, które będą miały miejsce w najbliższych miesiącach.

W trakcie rozmowy z Maciejem Głogowskim, Litwiniuk zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie „otoczenia regulacyjnego, które będzie dotyczyło mechanizmów osłon przed wzrostem cen energii i żywności w 2024 r.”. Wyjaśnił, że zapowiadane zmiany mogą wpłynąć na kształtowanie się wskaźników inflacji. Czas ich zaistnienia jest jednak niepewny – mamy do czynienia raczej z kwestią czy nastąpi to na początku czy w połowie roku – dodał. Przypomniał jednocześnie o planach PiS dotyczących powrotu do stawki VAT na żywność na poziomie 5% w budżecie na rok 2024.