Pośród najnowszych prac legislacyjnych i programowych, które rząd opublikował, znalazły się informacje dotyczące planowanej uchwały Rady Ministrów. Zgodnie z nią, minister odpowiedzialny za kwestie aktywów państwowych miałby otrzymać upoważnienie do przygotowania projektu ustawy.

Nowe przepisy mają na celu utworzenie funduszu, który ma na celu wspieranie krajowego sektora zbrojeniowego. „Uchwała Rady Ministrów ma dać pełnomocnictwo ministrowi zajmującemu się sprawami aktywów państwowych do opracowania projektu ustawy. Projekt ten ma na celu utworzenie Funduszu Wsparcia Krajowego Sektora Zbrojeniowego na lata 2024-2027. Fundusz ma dysponować co najmniej 8.500.000.000,00 złotych” – takie informacje można znaleźć na stronach Kancelarii Premiera.

W dokumentach rządowych podkreślono, że planowany fundusz ma dostarczyć strategiczne wsparcie dla podmiotów skupionych w krajowym sektorze zbrojeniowym. Jego głównym celem ma być pomoc w realizacji rozwojowych inwestycji prowadzonych lub planowanych przez te podmioty.

Wśród zaplanowanych prac legislacyjnych znalazła się również informacja o ustawie dotyczącej Funduszu Wsparcia Krajowego Sektora Zbrojeniowego. „Głównym celem projektu jest stworzenie Funduszu Wsparcia Krajowego Sektora Zbrojeniowego, który jako państwowy fundusz celowy, ma służyć do nabywania i obejmowania akcji lub udziałów spółek z sektora zbrojeniowego. Dzięki temu spółki te będą mogły pozyskać dodatkowe środki finansowe na inwestycje i rozbudowę swoich zdolności produkcyjnych” – to wyjaśnienie znaleźć można w opublikowanych dokumentach.