Oficjalne dane statystyczne z Niemiec pokazały, że kraj ten doświadczył negatywnego wzrostu swojego Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 0,3 procent w 2023 roku. Wyniki te były prezentowane podczas konferencji prasowej w Berlinie przez Ruth Brand, prezes niemieckiego Urzędu Statystycznego, Destatis. Z jej słów wynikało, że gospodarka Niemiec doznała załamania w omawianym roku i że sytuacja gospodarcza nadal była obciążona wieloma kryzysami.

Dane preliminarne dostarczone przez Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) wskazały na to, że PKB Niemiec (po skorygowaniu o inflację) w 2023 roku spadł o 0,3 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Po uwzględnieniu kalendarzowych efektów sezonowych, koniunktura gospodarcza zanotowała spadek o 0,1 procent.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezes Ruth Brand, rok 2023 był charakteryzowany licznymi kryzysami, które wywierały wpływ na niemiecką gospodarkę. W ramach konferencji prasowej w Berlinie, Ruth Brand podkreśliła, że jednym z czynników wpływających na spowolnienie wzrostu PKB była utrzymująca się wysoka inflacja. Mimo niedawnego spadku cen, nadal utrzymywały się one na wysokim poziomie na każdym etapie procesu gospodarczego, co hamowało rozwój gospodarczy. W grudniu 2023 roku stopa inflacji w Niemczech wyniosła 3,7 procent w skali roku.