Jak wskazują specjaliści możliwe są pewne zawirowania na rynku pracy. Pierwsze symptomy pogorszenia się sytuacji widoczne są już na horyzoncie. Duży wpływ na przyszłość rynku pracy może mieć sytuacja demograficzna w naszym kraju. Słaba demografia powinna zapewnić utrzymanie się niskiej stopy bezrobocia. Jednakże taka sytuacja może mieć negatywne skutki dla pracodawców. Od dłuższego czasu firmy narzekają na problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, zwłaszcza tych o wysokich kwalifikacjach. Może się zatem okazać, że kilka najbliższych lat będzie dość „wyboiste”.

Kondycja gospodarki krytyczna

Eksperci Konfederacji Lewiatan, zrzeszającej pracodawców z całej Polski, wskazują na duże znaczenie kondycji polskiej gospodarki dla rynku pracy. W tym kontekście widoczne jest spore zagrożenie dla pracowników. Sytuacja na rynku może być niezwykle niekorzystna dla branż energochłonnych. Rosnące koszty energii w połączeniu z presją płacową mogą przyczynić się do szukania oszczędności poprzez zmiany w zatrudnieniu. Może to oznaczać wzrost bezrobocia do nawet 8% w 2024 roku. Sporo w tym przypadku zależy także od środków z KPO, które mogłyby pobudzić nieco nowe inwestycje. Natomiast brak nowych inwestycji w połączeniu z wysoką inflacją i presją płacową to przepis na poważny kryzys i długotrwałą recesję. Skutkiem będzie także spadek zatrudnienia.

Niechętni zmianom

Ciężka sytuacja gospodarcza odbija się także na sentymencie pracowników. Jak wskazują analizy prawie co 5 obawia się utraty zatrudnienia w 2023 roku. Mniej więcej tyle samo jest przekonanych, że pracy nie straci, natomiast reszta uważa taką możliwość za mało prawdopodobną. Ponadto sytuacja ekonomiczna zniechęca do szukania nowej pracy. Większość zatrudnionych osób nie chce dokładać sobie problemów i decyduje się nie ryzykować zmianą pracy. Taki trend widoczny jest już od początku pandemii. Z drugiej strony, wysoka inflacja jest czynnikiem zachęcającym do poszukiwania lepszych ofert zatrudnienia. Ciężko przejść obojętnie obok oferty dającej możliwość zarobić kilkanaście % więcej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że sytuacja na rynku pracy jest mocno niepewna.