Wtorkowy poranek przyniósł niespodziewaną wiadomość, która szybko rozeszła się po całej Polsce. O swojej decyzji o ustąpieniu z funkcji poinformował najważniejszy żołnierz w kraju, gen. Rajmund Andrzejczak, pełniący obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał Rajmund Andrzejczak to postać nierozerwalnie związana z polskim wojskiem od początku swojej kariery zawodowej. Jego edukacja jest imponująca — ukończył szereg prestiżowych wojskowych uczelni, w tym Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademię Obrony Armii Czeskiej, Warszawską Akademię Obrony Narodowej oraz Królewską Akademię Obrony w Londynie.

Swą służbę wojskową Andrzejczak zaczynał od stanowiska dowódcy plutonu w 2 pułku piechoty stacjonującym w Giżycku. Z czasem awansował na stanowisko szefa sztabu oraz zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych.

W latach 2003-2006 Rajmund Andrzejczak pełnił funkcję zastępcy szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Następnie, przez wiele lat, służył na misjach poza granicami kraju. Był szefem Oddziału Operacyjnego operującego w Iraku oraz Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie.

Do rangi generała brygady awansowany został w 2011 roku. Rok później objął dowództwo nad 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 roku sprawował funkcję zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku stanął na czele tej dywizji jako jej Dowódca. Generałem dywizji został mianowany 15 sierpnia 2016 r.