Trzy nowe rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zostały oficjalnie ogłoszone 11 grudnia, widniejąc w Dzienniku Ustaw. Regulacje te mają na celu wprowadzenie do krajowego prawa unijnych restrykcji na używanie jednorazowego plastiku. Zgodnie z tymi nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od pierwszego dnia stycznia 2024 r., jednorazowe produkty plastikowe będą podlegać dodatkowym opłatom.

Jedno z trzech rozporządzeń, które ukazały się w Dzienniku Ustaw 11 grudnia, precyzuje kwoty tych dodatkowych opłat. W przypadku jednorazowych kubków plastikowych, konsumenci będą musieli zapłacić dodatkowo 20 groszy. Jeśli chodzi o pojemniki na żywność, dodatkowa opłata wyniesie 25 groszy.

Najnowsze rozporządzenia są efektem wprowadzenia do polskiego systemu prawnego unijnych regulacji. Są one skierowane na ograniczenie stosowania jednorazowego plastiku oraz wycofanie niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży. To działania są częścią realizacji tzw. dyrektywy single use plastic (SUP), czyli regulacji dotyczących jednorazowego plastiku.

Publikacja trzech rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w Dzienniku Ustaw 11 grudnia, to krok ku realizacji ustawy mającej na celu implementację unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku do polskiego prawa. Dodatkowo, ma ona na celu wycofanie niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży, zgodnie z dyrektywą single use plastic (SUP).