W październiku gospodarka Wielkiej Brytanii odnotowała zauważalne spadki. Jak wynika ze środowych doniesień brytyjskiego urzędu statystycznego, produkt krajowy brutto (PKB) brytyjski maleje, osiągając spadek na poziomie 0,3 procent w skali miesiąca. To oznacza, że wynik ten jest znacznie poniżej prognoz.

Eksperci ekonomiczni, których opinie zbierała agencja Reutera, przewidywali, że PKB za październik wykaże stały poziom na tle poprzedniego miesiąca, bez jakiejkolwiek zmiany. Niemniej jednak, dane dostarczone przez brytyjski urząd statystyczny przedstawiają inny obraz – to pierwszy spadek PKB od lipca na poziomie miesięcznym.

Po uwzględnieniu perspektywy rocznej, PKB Wielkiej Brytanii odnotowało we wzrost w październiku o 0,3 procent. Mimo że oczekiwano wzrostu na poziomie 0,5 procent, dane te prezentują się lepiej w porównaniu do września, kiedy wzrost wynosił 1,3 procent rok do roku.

Odczyt PKB z października skłania agencję Reutera do podniesienia kwestii ryzyka recesji w Wielkiej Brytanii. Jest to również wyzwanie dla Banku Anglii, który dotychczas utrzymywał się przy restrykcyjnej polityce przeciwdziałania inflacji i nie planował obniżek stóp procentowych. Obecnie stopy procentowe na Wyspach są na najwyższym poziomie od ostatnich 15 lat.

W czwartek, Bank Anglii ma podjąć decyzję dotyczącą kierunku, w jakim będą zmierzać stopy procentowe.