Głosowana na Radzie Bezpieczeństwa ONZ antyrosyjska rezolucja została odrzucona z powodu weta, które zgłosiła właśnie Rosja.

Stany Zjednoczone oraz Albania zgłosiły w piątek 30 września projekt rezolucji, który potępia Rosję z powodu dokonanej przez nią aneksji czterech ukraińskich obwodów, a także wzywa Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk z terytorium tego kraju. Przeciwko temu projektowi rezolucji zagłosowała posiadająca prawo weta.

W głosowaniu cztery kraje wstrzymały się od głosu. Były to Chiny, Brazylia, Indie oraz Gabon. Dziesięć krajów głosowało za przyjęciem rezolucji, jednak ostatecznie została ona odrzucona za sprawą użycia przez Rosję przysługującego jej prawa weta.

Na temat potępienia działań rosyjskich we czwartek 29 września opowiedział się sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wskazując, że przeprowadzone przez Rosję „referenda” na Ukrainie „nie mają wartości prawnej i zasługują na potępienie”.

W związku z tym, że w bieżącym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła nowy mechanizm głosowania, teraz po zawetowaniu rezolucji przez Rosję dokument ten trafi w najbliższym czasie pod obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ.