Już wiadomo, że przynajmniej jedna uczelnia wyższa powróci do nauki zdalnej. W styczniu studenci Uniwersytetu w Białymstoku będą uczestniczyć w zajęciach on-line.

Uniwersytet Białostocki, największa uczelnia w całym regionie w styczniu będzie pracować wyłącznie w systemie zdalnym. Jak podano, jest to pokłosie szybko rosnących cen za energię elektryczną oraz ogrzewanie. Rektor uczelni prof. Robert Ciborowski podpisał zarządzenie, zgodnie z którym w okresie od 7 stycznia do 6 lutego zajęcia na uczelni będą odbywały się tylko za pośrednictwem internetu. Studenci nie będą pojawiać się jednak na uczelni już wcześniej, bowiem przerwa świąteczna zacznie się już 22 grudnia.

Nauka zdalna od stycznia

Rektor tłumaczył dziennikarzom, że decyzja jest nieodwołalna. Jak powiedział od początku roku akademickiego poszczególne wydziały już przygotowują się i organizują prace tak, żeby w styczniu było trochę wolnych dni. Jednocześnie rektor wskazał, że nie została jeszcze podjęta decyzja odnośnie pracy administracji uczelni w tym czasie. Prof. Ciborski zapewnił, że studenci rozumieją sytuację, ponieważ jest ona wyjątkowa i w aktualnej sytuacji nie ma innego wyjścia aby zminimalizować koszty prowadzenia zajęć przez uczelnię.

Rektor podkreślił że wielu dziekanów planuje już pracę w taki sposób, aby semestr zakończył się 22 grudnia, jednak takie rozwiązanie nie będzie wdrażane na każdym wydziale. Na pewno nie będzie to wykonalne tam, gdzie na kierunkach jest dużo studentów. Wskazał w tym miejscu między innymi prawo, ekonomię oraz pedagogikę. Ze swojej strony zadeklarował, że wykłady będzie prowadził dwa razy w ciągu tygodnia a nie raz, jak do tej pory.

Rektor zauważył, że uczelnia nie tylko wprowadza oszczędności w zakresie energii, której koszty już wzrosły o 80 %. Wskazał, że uczelnia ma podpisaną umowę w w oparciu o stare ceny jeszcze do końca przyszłego roku i te 80 % to jedynie koszty przesyłów oraz opłat stałych. Zauważył, ze w sytuacji, gdyby firma energetyczna wypowiedziała umowę i podpisała nową z wyższymi stawkami, to wówczas ceny energii od razu idą w górę o 600 – 700 %. Wskazał, że już się tak dzieje w przypadku niektórych uczelni.

Ciborski zapowiedział oszczędzanie na wszystkim na czym się da, ponieważ wszystko drożeje o przynajmniej kilkadziesiąt procent w skali roku. Jako przykład podał papier, który jest droższy o 300 % i wszelkie usługi poligraficzne.

Inwestycje i plany uczelni

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią wyższą w regionie. Obecnie na dziewięciu wydziałach, pięciu instytutach i filii uniwersytetu w Wilnie kształci się w sumie 9 tysięcy studentów. Uczelnia kilka lat temu zakończyła największą w swojej historii inwestycję w postaci budowy kampusu. Działają w nim obecnie między innymi wydziały matematyki, fizyki, biologii i chemii oraz instytut informatyki. Powstało tam także obserwatorium astronomiczne a w 2021 roku otwarta została tam też biblioteka uniwersytecka. Uczelnia ma w planach dalszą rozbudowę kampusu o kolejny budynek, w którym docelowo mają się znaleźć wydziały humanistyczne.