Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury, przekazała PAP informacje o braku planów na przedłużenie kontraktu z obecnym zarządcą autostrady A4 na odcinku pomiędzy Katowicami a Krakowem.

Stalexport Autostrada Małopolska SA, będąca prywatnym podmiotem, utraci uprawnienia do zarządzania i eksploatacji wspomnianej autostrady po zakończeniu umowy koncesyjnej zawartej ze Skarbem Państwa. Ta umowa ma wygasnąć w 2027 roku. Jak podkreśliła rzeczniczka, nie są rozważane żadne opcje kontynuacji współpracy z tą firmą.

Szumańska dodała również, że po wygaśnięciu umowy koncesyjnej, odpowiedzialność za zarządzanie autostradą A4 przejdzie na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ten organ rządowy będzie reprezentować administrację rządową w zarządzaniu tym istotnym odcinkiem autostrady.