Decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie 5,75%, podjęła Rada Polityki Pieniężnej podczas lutowego spotkania. Rezultat ten wpisuje się w przewidywania większości specjalistów od ekonomii oraz oczekiwania rynkowe.

Informację na temat wyników decyzji Rady Polityki Pieniężnej opublikował Narodowy Bank Polski. Podtrzymano stopy procentowe na istniejącym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna pozostaje na poziomie 5,75%. Ten rezultat spotkał się z aprobatą analityków, spełniając ich przewidywania.

W dniach od 6 do 7 lutego 2024 roku miało miejsce zebranie Rady Polityki Pieniężnej. Na tym posiedzeniu podjęto decyzję o zatrzymaniu stóp procentowych NBP na nieruchomym poziomie. Stopa referencyjna to nadal 5,75% w skali rocznej; stopa lombardowa – 6,25% w skali rocznej; stopa depozytowa – 5,25% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli – 5,80% w skali rocznej; oraz stopa dyskontowa weksli – 5,85% w skali rocznej. Takie informacje pojawiły się na stronach NBP.

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego komentują, że „taki poziom oznacza dodatnią stopę realną po korekcie o bieżącą inflację oraz prognozowaną w horyzoncie 12 miesięcy”.