Większość Polaków nie ufa treściom zawartym w raporcie podkomisji Smoleńskiej i tezom, które udowadnia jej przewodniczący Antoni Macierewicz. Takie są wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez United Surveys dla portalu Wirtualnej Polski.

Jeśli wierzyć uzyskanym wynikom, większość Polaków uważa, że Macierewicz w mniejszym lub większym stopniu oszukuje.Przeprowadzony sondaż nie wypadł pomyślnie i zbyt pozytywnie jeśli chodzi o ocenę raportu w sprawie katastrofy smoleńskiej przygotowanego przez Antoniego Macierewicza.

Powodem, dla którego przeprowadzono badanie była niedawna emisja materiału w TVN24, który podważa wiarygodność wyników zaprezentowanych przez badającą wypadek podkomisję sejmową. Podzieliło to jeszcze bardziej i tak już podzielona w tej kwestii opinię publiczną. Kontrowersyjny materiał komercyjnej stacji uderza personalnie w polityka podważając ustalenia kierowanej przez niego komisji i stawia zarzut o celowe pomijanie wyników analiz i badań zaprzeczających forsowanej przez Macierewicza wersji wydarzeń o zamachu.

Jak wskazał Marek Dąbrowski, były członek podkomisji Antoniego Macierewicza, w raporcie przemilczano niewygodne dowody bądź interpretuje się je niezgodnie z ich treścią. Dodaje też, że w tej sprawie „pisanie raportów z przyjętą wcześniej tezą to standard od początku” i nie dotyczy to jego zdaniem tylko pierwotnego raportu komisji Millera ale i tego wypracowanego przez komisję Macierewicza.

Wyniki badania

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że Polacy w większości raczej nie wierzą w prawdziwość treści, które przekazuje przewodniczący podkomisji. Dowodzi tego fakt, że 46,1 % badanych uważa, że polityk PiS oszukuje w sprawie Smoleńska. 15,3 % wskazało w tym pytaniu odpowiedź „raczej uważam, że oszukuje opinie publiczną”. Przeciwne stanowisko zajęło zaledwie 13,3 % ankietowanych wybierając wariant odpowiedzi „raczej uważam, że mówi prawdę i rzetelnie wyjaśnia jej przyczyny”. Jedynie 10,9 % wskazało w tym badaniu odpowiedź, że „zdecydowanie uważa”, że raport Macierewicza mówi prawdę i wyjaśnia rzetelnie przyczyny. 14,5 % na zadane pytanie udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Badanie United Surveys przeprowadzone zostało od 16 do 18 września metodą badania internetowego CAWI na próbie tysiąca dorosłych Polaków.