Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce po dostosowaniu do sezonu wyniosła 2,9 proc. w marcu. Ten sam wynik odnotowano poprzednio w lutym. Wyróżnia to Polskę na tle innych krajów Unii Europejskiej, gdzie jest to najniższy zanotowany wskaźnik.

Kolejnym szczegółem, który warto podkreślić, jest fakt, że liczba osób bez pracy w marcu wyniosła 515 tysięcy. Jest to niewielki spadek w porównaniu z lutym, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła 516 tysięcy.

Należy jednak wspomnieć, że Polska nie jest jedynym krajem z tak niskim wskaźnikiem bezrobocia. W marcu ten sam poziom – 2,9 proc. – odnotowano również w Czechach. Mimo to, średnia stopa bezrobocia na terenie całej UE osiąga wartość 6 proc.