Zbliża się ważny termin dla wszystkich zatrudnionych. Rząd w 2019 roku wprowadził Pracownicze Plany Kapitałowe. Program ten ma na celu zachęcenie osób pracujących do odkładania pieniędzy na przyszłą emeryturę. Konstrukcja PPK zakłada, że co 4 lata będzie następował autozapis wszystkich osób pracujących, które ukończyły 18 lat i jednocześnie nie przekroczyły 55. roku życia. Oznacza to, że osoby które 4 lata temu zrezygnowały z udziału w programie muszą ponownie złożyć pracodawcy deklarację rezygnacji. W innym przypadku pracodawca będzie miał obowiązek zapisać pracownika do PPK i co za tym idzie potrącać mu składkę z pensji. Termin obowiązywania dotychczasowych deklaracji upływa już niebawem bo 28 lutego.

Ponowna rezygnacja

Wygaśnięcie dotychczasowych deklaracji równoznaczne jest z możliwością złożenia nowej deklaracji, która będzie obowiązywać przez kolejne 4 lata. O wszystkich terminach związanych z ponownych zapisem do PPK powinien poinformować pracodawca. Możliwość ponownego wycofania się z udziału w programie oszczędzania będzie miała miejsce od 1 marca 2023 roku. Jeśli ktoś chce zrezygnować z PPK warto żeby się z tym pośpieszył. Wpłata do PPK zgodnie z przepisami zostanie naliczona już od pierwszej wypłaty po 1 marca. Natomiast w okresie od 1 do 17 kwietnia wpłaty te zostaną przekazana do wybranej przez zakład pracy instytucji finansowej. Automatyczny zapis nie dotyczy wszystkich pracowników. Osoby, które od momentu złożenia ostatnie deklaracji rezygnacji udziału w PPK przekroczyły 55 lat zostaną zapisane tylko na swój wniosek.

Czym jest PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to system dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania. Ich głównym założeniem jest zgromadzenie dodatkowych środków na starość. Ich konstrukcja ma w założeniu możliwie jak najbardziej zachęcać do oszczędzania. W tym celu do 2% wynagrodzenia brutto odkładanego przez pracownika pracodawca jest zobowiązany dopłacić kolejne 1,5%. Ponadto państwo przekazuje kwotę 250zł w ramach bonusu powitalnego oraz dodatkowo 240zł każdego roku. Oczywiście część płaconą przez pracownika pracodawca odprowadza z pensji. W wyniku tego pracodawca wypłaca nieco mniejszą pensję na konto pracownika. PPK są ciekawym programem. Każdy musi indywidualnie podjąć decyzję, czy chce w nim uczestniczyć i odkładać dodatkowe środki na jesień życia.