Prokuratura Krajowa podjęła działania związane z kontrowersyjną sytuacją sędziego Tomasza Szmydta, który podał do publicznej wiadomości, że ubiega się o azyl na terytorium Białorusi. Informacje te zostały potwierdzone przez Annę Adamiak, pełniącą rolę rzecznika Prokuratora Generalnego, w rozmowie z tvn24. Adam Bodnar, stanowiący jednocześnie Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego, wydał oświadczenie dotyczące przygotowania wniosku o pozbawienie sędziego Szmydta immunitetu. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należeć będzie do sądu dyscyplinarnego funkcjonującego przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Rzecznik Prokuratora Generalnego, Anna Adamiak, ujawniła, że „zebrany materiał dowodowy” stał się podstawą do wszczęcia postępowania przeciwko sędziemu. Osoba Szmydta jest podejrzewana o czyny karalne opisane w artykule 130, paragraf 2 Kodeksu karnego, odnoszące się do aktywności szpiegowskiej. Jak jednak zauważyła prokurator, dochodzenie prowadzone jest „w sprawie”, co implikuje, że do chwili obecnej nie postawiono nikomu formalnych zarzutów.

Artykuł 130, paragraf 2, Kodeks karny mówi: „Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.”

W oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej podano, że głównym celem prowadzonego śledztwa jest „ustalenie wszystkich faktów związanych z potencjalną współpracą sędziego z zagranicznym wywiadem, zwłaszcza dotyczących rodzaju przekazywanych informacji”. Dodatkowo zaznaczono, że w toku dochodzenia dokładnie przeanalizowana zostanie sytuacja majątkowa, personalna i zawodowa Tomasza Szmydta.